Henkilöstön ympäristöturvallisuuteen perehdyttäminen kiinnosti useita suuryrityksiä

Ympäristöturvallisuuskortti -järjestelmän yhdeksi pro tason kumppaniyritykseksi lukeutuva Alertum Oy järjesti suuryrityksien ympäristöasioita hoitaville henkilöille Ympäristöturvallisuuskortti -koulutuksen 7.10.2013 Espoossa.

Koulutuksessa käytiin läpi koulutuksen perusosio sekä operatiiviselle henkilöstölle suunnattuja moduuleita.

Koulutus sai jokaisen yrityksen edustajalta todella hyvää palautetta ja järjestelmän tarpeellisuus nähtiin kirkkaana. Useiden kommenttien mukaan Ympäristöturvallisuuskortti -koulutuksen asenteisiin liittyvän painotuksen uskottiin tuovan tuloksia. Kommenttien mukaan on myös tärkeätä viedä henkilöstölle tietoa konkreettisessa muodossa, miksi meidän pitää toimia vastuullisesti.

Saimme myös useita kommentteja, että on todella tärkeätä päästä jalkauttamaan ISO:14001 järjestelmän kautta tulleita tavoitteita ja vaatimuksia. Myös järjestelmän käyttöönottamisen helppous yrityksille houkuttelivat päivän osallistujia.

Kiitoksia kaikille osallistujille!

Lisää asiasta:

www.alertum.fi
www.facebook.com/Ymparistoturvallisuuskortti