Koulutuksen perusosio

Koulutuksen perusosio on kaikille yhteinen osio, joka sisältää tärkeitä perusasioita kohderyhmästä riippumatta. Perusosion tavoitteena on:

-Motivoida koulutettavat ympäristövastuulliseen toimintaan
-Saada henkilöstö ymmärtämään ihmisen toiminnan seuraamukset ja niiden vaikutus yritysten toimintaan
-Työpaikalla ja kotona syntyvien jätteiden oikea lajittelu ja Suomen jätelain mukaisen jätehierarkian ymmärtäminen

Valinnaiset moduulit

Valinnaisten moduulien ansiosta koulutus voidaan muotoilla kaikille työntekijäryhmille tehokkaaksi koulutuskokonaisuudeksi. Valinnaisia moduuleita räätälöidään myös yrityskohtaisesti.
Valinnaisia moduuleita ovat mm:

-Energiatehokkuus toimistossa
-Energiatehokkuus teollisuudessa
-Ennakoiva ajotapa ja kustannustehokas matkustaminen
-Työkoneiden tarkastukset ja öljyvahinkojen torjunta
-Esimiesten vastuu ympäristöturvallisuudesta
-Kemikaalien käsittely ja säilytys

Kirjallinen koe

Kokeella varmistetaan jokaisen tietopuolinen osaaminen ja koulutuksenaiheiden sisäistäminen.
Kokeen tarkoituksena on myös kerrata päivän aikana läpikäytyjä asioita.