Koulutuksen toteutus

Koulutuspäivä koostuu kaikille yhteisestä perusosiosta, osallistujaryhmän mukaan valittavista valinnaisista moduuleista sekä osaamisen varmistavasta kokeesta.

Ohjelma koostuu suurelta osin aktiivisesta opiskelusta, kuten ohjatuista ryhmätehtävistä ja käytännön harjoituksista.

Ohjattujen ryhmätehtävien avulla jokainen osallistuja saadaan osallistumaan aktiivisesti koulutukseen. Tehtävillä saadaan osallistujat miettimään asioita tarkemmin sekä kehittämään omia työskentelytapojaan ja koko yrityksen toimintaa.

Käytännön harjoituksilla viedään koulutettavat asiat konkreettiselle tasolle, jolloin saadaan todellisia muutoksia arjen toimintaan.