Koulutusohjelman sisällöstä kertovat symbolit

Ympäristöturvallisuuskortti-koulutusohjelmasta myönnettävään korttiin tulostetaan koulutusohjelman sisällön mukaisesti symboleita. Symbolit myönnetään tiettyjä valinnaisia moduuleita tai niiden osia suorittamalla. Perusosion moduulit kuuluvat pakollisena osana kaikkiin koulutuksiin. Symbolilistaa päivitetään sitä mukaa, kun uusia moduuleita valmistuu.

Symbolit ja niitä vastaava moduulisisältö on kuvattu alla:
Koulutusohjelma on sisältänyt kemikaalien hallinnointi -moduulin sekä kemikaalien torjuntaharjoituksen. Vastaavat moduulit ovat:
 • Kemikaalien vaaraominaisuuksien tunnistaminen
 • Kemikaalien varastointi
 • Kemikaalien käytöstä poisto
 • Pienkemikaalien torjuntaharjoitus ja/tai suurkemikaalien torjuntaharjoitus
Koulutusohjelma on sisältänyt kemikaalien hallinnointi -moduulin. Vastaavat moduulit ovat:
 • Kemikaalien vaaraominaisuuksien tunnistaminen
 • Kemikaalien varastointi
 • Kemikaalien käytöstä poisto
Koulutusohjelma on toteutettu Trafin diaarin TRAFI/9077/05.03.07/2013 mukaisena kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksena. Vastaavat moduulit ovat:
 • Sidosryhmien vaatimukset (kuljettajille)
 • Ympäristöhaittojen välttäminen ja toiminnan turvaaminen (kuljettajille)
 • Ennakoiva huolto ja päivittäistarkastus
 • Tyhjäkäynnin välttäminen
Koulutusohjelma on sisältänyt koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen huoltoon liittyvät moduulit sekä työkoneen päivittäistarkastusharjoituksen. Vastaavat moduulit ovat:
 • Työkoneiden, ajoneuvojen ja laitteiden ennakoiva huolto
 • Päivittäistarkastus
 • Päivittäistarkastusharjoitus
Koulutusohjelma on sisältänyt materiaalitehokkuuteen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön liittyviä moduuleita.
 • Materiaalitehokkuus
 • Materiaalihukan ohjaus
 • Tuotteen elinkaari
 • Ympäristövastuulliset hankinnat
Koulutusohjelma on sisältänyt energiatehokkuuteen ja energian kulutukseen liittyviä moduuleita.
 • Energiatehokkuus teollisuudessa
 • Energiatehokas toimisto
 • Energiatehokas työkoneiden käyttö