Ympäristöturvallisuuskortti™-koulutus

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuksessa henkilöstö perehdytetään toimimaan lakien, asetuksien ja standardien keskeisten vaatimusten mukaisesti.

Lähtökohtana Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutusohjelmassa on se, että koulutusohjelma räätälöidään aina osallistujaryhmälle sopivaksi. Lisäksi koulutuspaketti muotoillaan aina isoille yrityksille ja yritysryhmittymille heidän tarpeitaan vastaaviksi. Pienempien yritysten kohdalla käytetään heidän tilaajalleen rakennettua koulutusohjelmistoa tai tarvittaessa yritykselle rakennetaan erikseen räätälöity ohjelma.